29 grudnia 2020r. w Urzędzie Miasta Ostrołęki odbyło się uroczyste podsumowanie konkursu ,,Kreatywne lekcje. Nie tylko na odległość” zorganizowanego przez Prezydenta Miasta Ostrołęki pana Łukasza Kulika. Jednym z celów konkursu było kształtowanie otwartości nauczycieli wobec nowoczesnych metod realizacji podstawy programowej uwzględniającej potrzeby i możliwości uczniów. Do konkursu przystąpili nauczyciele ostrołęckich przedszkoli i szkół.
Z dumą informujemy, że w gronie nagrodzonych znalazła się nauczycielka Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. ks. Jana Twardowskiego pani Katarzyna Romanik, która zajęła I miejsce w kategorii indywidualnej za cykl zajęć z wychowania przedszkolnego.
Serdecznie gratulujemy pani Katarzynie i życzymy dalszych sukcesów w pracy zawodowej.

mde


W grudniu 2020r. w naszej placówce miała miejsce zbiórka karmy oraz akcesoriów dla zwierząt znajdujących się pod opieką dwóch stowarzyszeń – „Stowarzyszenia Przylądek Psiej Nadziei – Ostrołęka” oraz „Stowarzyszenia Podaj Łapkę – Ochrona zwierząt z Terenu Powiatu Ostrołęckiego”.
Po raz kolejny społeczność Ośrodka pokazała, że nie jest jej obojętny los bezdomnych zwierząt.
Organizatorzy zbiórki pragną serdecznie podziękować uczniom/przedszkolakom, rodzicom, nauczycielom i wszystkim osobom, które włączyły się w tą piękną akcję.
Informujemy, że udało się zebrać: 15 worków karmy suchej i 17 puszek karmy mokrej dla psów, 9 woreczków karmy suchej i 13 puszek karmy mokrej dla kotów, 14 saszetek karmy mokrej, a także inne potrzebne akcesoria dla zwierząt, jak np. szelki.
Dary zostały podzielone i przekazane na rzecz przedstawicieli Stowarzyszeń.

 

 

 

 

 

 


Z przyjemnością informujemy, że w listopadzie 2020r. nasza szkoła nawiązała współpracę z Fundacją „Drabina Rozwoju” w ramach projektu „Drabina Rozwoju Liderów”. Celem projektu jest przygotowanie i uruchomienie sieci wsparcia rówieśniczego w zakresie wzmacniania i ochrony zdrowia psychicznego w środowisku szkolnym. Projekt skierowany jest do uczniów szkół ponadpodstawowych i realizowany w miesiącach listopad – grudzień 2020r.  Efektem pracy w projekcie będzie zwiększenie skuteczności interwencji profilaktycznej w szkole poprzez rozwijanie relacji rówieśniczych.Ministerstwo Edukacji Narodowej ogłosiło, że nauka zdalna w szkołach przedłużona zostaje do dnia 3 stycznia 2020r. Nie zostały wprowadzone zmiany dotyczące funkcjonowania specjalnych ośrodków szkolno – wychowawczych. W dalszym ciągu dyrektorzy tych placówek sami decydują o trybie nauczania.
Kierując się dobrem naszych uczniów informujemy, że nauka w szkołach funkcjonujących w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym im. ks. Jana Twardowskiego w Ostrołęce, kontynuowana będzie w trybie stacjonarnym (zajęcia na terenie placówki).
Jednocześnie przypominamy o konieczności przestrzegania zasad bezpieczeństwa, dzięki których chronimy zdrowie i życie własne oraz innych osób.


20 listopada 2020r. obchodziliśmy w szkole Ogólnopolski Dzień z Prawami Dziecka. Szczególną uwagę poświęciliśmy upowszechnieniu wśród dzieci i młodzieży informacji o tym, jakie prawa im przysługują oraz do kogo mogą się zwrócić, jeśli są łamane. Podkreśliliśmy także ogromną rolę dorosłych, którzy powinni stać na straży tych praw i podejmować działania mające na celu ich ochronę.
W tym dniu uczniowie wraz ze swoimi wychowawcami przygotowali plakaty o Prawach Dziecka. Odbyły się lekcje poświęcone tej tematyce oraz konkurs wiedzy o Prawach Dziecka w czterech kategoriach wiekowych. W klasach i na korytarzu uczniowie obejrzeli gazetki tematyczne. Dzieci i młodzież postarali się także o elementy pomarańczowej odzieży. Było to nawiązanie do zakończonej kampanii „19 dni przeciwko przemocy wśród dzieci i młodzieży”.
Całej społeczności szkolnej dziękujemy za zaangażowanie i aktywny udział w obchodach Dnia z Prawami Dziecka, a zwycięzcom konkursów gratulujemy wiedzy i umiejętności.

 

 

 

 

 


W dniach 1 – 19 listopada 2020r. nasza szkoła brała udział w Światowej Kampanii „19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży”. W tym okresie w szkole odbyło się wiele ważnych inicjatyw. Myślą przewodnia tegorocznej Kampanii był cytat „Naszym marzeniem jest tworzenie świata, w którym nie ma przemocy wobec dzieci i młodzieży…”.
We wszystkich klasach przeprowadzone zostały lekcje dotyczące problemu przemocy wśród dzieci i młodzieży oraz sposobów radzenia sobie z przejawami przemocy. Psycholog szkolnym również przeprowadził spotkania dotyczące powyższej tematyki. Wszystkie zajęcia ze względu na pandemię COVID – 19, odbyły się zgodnie z zasadami dystansu społecznego.
Uczniowie wykonali prace plastyczne pod hasłem „Chcemy żyć w świecie bez przemocy”, przygotowali gazetki ścienne w klasach i na korytarzach, wystawę książek i broszur o tematyce przeciwdziałania przemocy w bibliotece szkolnej.
13 listopada obchodziliśmy w szkole Dzień Pomarańczowej Wstążki, podczas którego uczniowie zdobyli wiedzę na temat kampanii „19 dni…”, w organizację której włączyła się cała społeczność szkolna. Podsumowaniem Kampanii był, obchodzony 20 listopada, Dzień z Prawami Dziecka.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


16 listopada obchodziliśmy czwartą rocznicę nadania Ośrodkowi imienia ks.Jana Twardowskiego.
W tym dniu i następnym wspominaliśmy naszego Patrona i poszerzaliśmy wiedzę o Nim poprzez różnorodne formy:
zabawy tematyczne dla najmłodszych pt. ,,Mały kolego wyrusz w świat z Arką Noego ks. J.Twardowskiego”. Były to: krzyżówki, rebusy, zagadki, kolorowanki związane z postacią księdza Jana  i bohaterami jego wierszy m.in. biedronką.
Konkurs Wiedzy dla uczniów starszych pionu A ,,Czy znasz swojego patrona?”, który odbył się 16 i 17 listopada. Uczniowie wykazali się w nim obszerną wiedzą na temat życia i twórczości naszego Patrona. Laureaci konkursu to:
kl. IV – Anita, kl.VII – Piotr, kl. I BS – Wiktoria, Karol, Patryk, kl.II BS – Mateusz,
kl.III BS – Natalia
Konkurs Wiedzy o Patronie Ośrodka dla uczniów pionu B oraz klas I-III pionu A,
który odbył się 17 listopada. Tu zwycięzcami zostali: I miejsce – Natasza, II miejsce -Sebastian, III miejsce – Filip.
Gratulujemy wszystkim nagrodzonym!
Na zajęciach w tych dniach odtwarzaliśmy także prezentację multimedialną, przybliżającą nam życie i utwory ks. Twardowskiego, które wysłuchaliśmy w interpretacji znanych aktorów oraz wokalnej – M. Szcześniaka (umieszczone na „wirtualnej tablicy”).
Nasi Uczniowie w tym dniu z dumą prezentowali na strojach galowych, wykonane przez siebie przypinki w kształcie biedronek. Do wspólnej, niecodziennej prezentacji naszego logo zaprosiliśmy także Nauczycieli i Dyrekcję.
Obchody Dnia Patrona zakończą się Konkursem Plastycznym pt. ,,Twórczość ks. Jana Twardowskiego widziana oczami dziecka” Zachęcamy do czynnego w nim udziału!
Organizatorzy poszczególnych form serdecznie dziękują wszystkim Uczniom za aktywne uczestnictwo i zaangażowanie w wypełnianie zadań związanych z obchodami DNIA PATRONA!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Tegoroczne obchody Narodowego Święta Niepodległości  w Ośrodku, ze względu
na pandemię COVID – 19, wyglądały inaczej niż dotychczas.
W ramach obchodów Święta Niepodległości uczniowie wzięli udział – z zachowaniem zasad bezpieczeństwa – w konkursie „Pięknego czytania poezji patriotycznej”, konkursie plastycznym „Droga do wolności –  Historia Polski w oczach dziecka” oraz w „Przeglądzie Pieśni Patriotycznej i Wojskowej”.
10.11.2020r. obowiązywał w szkole strój galowy. W tym dniu zostały przeprowadzone w klasach lekcje dotyczące Narodowego Święta Niepodległości. W salach lekcyjnych zaprezentowana została prezentacja multimedialna o tematyce patriotycznej oraz montaż słowno – muzyczny przygotowany przez uczniów szkoły (wykorzystane w niej zostały m. in. nagrania występów uczniów – z zachowaniem zasad bezpieczeństwa – zarejestrowane podczas konkursu czytania oraz przeglądu pieśni).
Tak jak każdego roku nasza szkoła wzięła udział w kolejnej edycji akcji MEN „Szkoła do hymnu”.
We wtorek, 10 listopada, o godz. 11.11 cała społeczność szkolna w swoich klasach zaśpiewała Hymn Polski.
Organizatorzy obchodów dziękują wszystkim uczniom za zaangażowanie w przygotowanie tego ważnego Święta oraz aktywny udział w konkursach i przeglądach o tematyce patriotycznej.

 

 

 

 

 


W związku z obchodzonym w listopadzie Europejskim Dniem Zdrowego Jedzenia i Gotowania, na zajęciach praktycznej nauki zawodu prowadzonych z uczniami klasy II i III SB, pani Justyna Żywica przeprowadziła pogadankę na temat zasad prawidłowego odżywiania się. W celu utrwalenia prawidłowych nawyków żywieniowych oraz zasad przygotowywania zdrowych posiłków, uczniowie obejrzeli film pt. „10 zasad zdrowego odżywiania” i wykonali piramidę żywienia.