Specjalny Ośrodek
Szkolno-Wychowawczy
im. ks. Jana Twardowskiego
w Ostrołęce

SZKOŁA PODSTAWOWA

W Szkole Podstawowej uczą się uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu:

  • lekkim,
  • umiarkowanym i znacznym oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

Nauka w szkole trwa 8 lat i przebiega na dwóch etapach edukacyjnych:

  • I etap obejmuje klasy I – III,
  • II etap – klasy IV – VIII.

Nasi podopieczni z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim objęci są zajęciami rewalidacyjno – wychowawczymi.

Realizacja celów edukacyjnych, wychowawczo – profilaktycznych, rewalidacyjnych odbywa się w oparciu o Indywidualne Programy Edukacyjno – Terapeutyczne opracowane dla każdego ucznia. Atrakcyjne zajęcia prowadzone są m. in. z wykorzystaniem sprzętu komputerowego, w tym tablic interaktywnych, multimedialnych programów edukacyjnych, zasobów Internetu. Wiele radości dostarczają dzieciom i młodzieży zajęcia odbywające się w Sali Doświadczania Świata oraz sali do terapii Integracji Sensorycznej.

W celu wspierania potencjału rozwojowego uczniów i stwarzania im warunków do aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu szkoły i środowisku lokalnym, placówka organizuje pomoc psychologiczno – pedagogiczną.

Uczniowie aktywnie uczestniczą w szkolnych konkursach, wycieczkach, spotkaniach w ramach realizacji różnych programów i innowacji pedagogicznych (z zachowaniem zasad bezpieczeństwa podczas pandemii).

 

 

Strona wykorzystuje cookies (pol.: ciasteczka) jedynie w celach statystycznych (anonimowych). Można zablokować zapisywanie cookies w ustawieniach przeglądarki.