Drodzy Rodzice,
w związku z faktem, że w najbliższym okresie będziemy prowadzić kształcenie na odległość, wykorzystując metody tzw. zdalnego nauczania, prosimy o zapoznanie się z informacjami na poniższe tematy (oto nasze rady):

jak zorganizować dzieciom warunki do nauki w domu

RODZICE – zasady nauki w domu – praca zdalna

-  jak motywować i wspierać dzieci do systematycznego uczenia się poza szkołą

RODZICE – jak motywować dzieci do regularnej nauki podczas COVID-19-1

-  jak zadbać o bezpieczeństwo dzieci w Internecie   

RODZICE – jak zapewnić bezpieczeństwo dzieci w Internecie            

Drodzy Uczniowie, a to zalecenia dla Was

- zasady bezpiecznej i higienicznej nauki w domu – praca zdalna

UCZNIOWIE – zasady bhp nauki w domu – praca zdalna

- zasady bezpieczeństwa w Internecie (podczas nauki i w czasie wolnym)

UCZNIOWIE – zasady bezpieczeństwa w Internecie

Pamiętajcie  -  warto przestrzegać tych zaleceń.

 


Szanowni Rodzice i Opiekunowie!

W związku z sytuacją występowaniakoronawirusa w Polsce, a także mając na uwadze wprowadzenienowych zasad bezpieczeństwa, w tym ograniczeniaw przemieszczaniu się,MazowieckaPolicjaw trosce o bezpieczeństwo dzieci i młodzieży apeluje o wzmożenie nadzoru nad pociechami. W tym trudnym dla wszystkichokresie,szczególnie istotne jest, aby respektować ustanowione zasady, a dzieci i młodzież uczulić na koniecznośćzaniechania kontaktów bezpośrednich z rówieśnikami,unikaniemiejsc publicznychoraz pozostaniew domach. Respektowanie zasad przez wszystkich pozwoli uniknąć ryzyka zarażeniaPaństwa iWaszych bliskich

Drodzy uczniowie!

W związku z sytuacją występowania koronawirusaw Polsce,a także mając na uwadze wprowadzenienowych zasad bezpieczeństwa, w tym ograniczeniaw przemieszczaniu się,MazowieckaPolicjaw trosce o Waszebezpieczeństwo apeluje o stosowaniesię dozaleceń. Bardzo istotne jest, abyście w tym trudnym dla Wszystkich okresiezaniechali kontaktów bezpośrednich z rówieśnikami, unikali miejsc publicznychoraz pozostali w domach. Respektowanie zasad przez wszystkich pozwoli uniknąć ryzyka zarażenia, nie tylko Was, ale i Waszych bliskich.


Drodzy Nauczyciele, Rodzice, Uczniowie!

Od 25 marca wejdą w życie przepisy, które zobowiązują szkoły do prowadzenia nauczania na odległość. Organizacja takiego kształcenia spoczywa na dyrektorach szkół. W naszych szkołach wielu dyrektorów ze swoimi nauczycielami już takie zadanie podjęło przed zmianą przepisów. Bardzo Im za to dziękuję.

Jednocześnie chciałbym zaapelować do wszystkich o wyjątkową w tym czasie współpracę                              i wyrozumiałość. Tego wymaga nowa sytuacja, która jest dla nas wszystkich wyzwaniem, wszyscy uczymy się w niej funkcjonować..

Rodziców proszę, aby wykazali cierpliwość dla nauczycieli, którzy muszą przeorganizować warsztat pracy, dostosować swoje plany dydaktyczne do możliwości realizowania ich w nowych rozwiązaniach organizacyjnych, uwzględnić indywidualne potrzeby swoich uczniów. A przecież mają oprócz tego takie same problemy jak my wszyscy, tak samo niepokoją się o los swoich bliskich.

Nauczycieli i dyrektorów szkół proszę, aby zechcieli wziąć pod uwagę trudną sytuację uczniów                     i ich rodziców. Zachęcam Państwa do rozeznania możliwości dostępu do środków technicznych swoich uczniów. Trzeba uwzględniać fakt, że teraz często rodzice również zdalnie pracują, dzieląc ze swoimi dziećmi ten sam komputer.

Uczniowie najpewniej odnajdują się w środowisku nowych technologii, oni zapewne przeorganizują się najsprawniej. Wierzę, że dzięki życzliwości i wsparciu swoich nauczycieli znajdą nowe możliwości rozwoju.

Zdaję sobie sprawę, że nie wszędzie są jednakowe warunki, nie we wszystkich domach jest dobry dostęp do Internetu i nie w każdym domu znajduje się odpowiedni sprzęt do kształcenia na odległość. W naszych szkołach pobiera naukę wielu uczniów spoza Ostrołęki. Dlatego                                       w przypadku wystąpienia takich trudności, w porozumieniu z dyrektorami będziemy szukać innego sposobu realizowania zajęć i informować o tym rodziców.

                                                                                Łukasz Kulik

                                                                         Prezydent Miasta Ostrołęki


Na stronie MEN został zamieszczony poradnik dla nauczycieli na temat pracy zdalnej z uczniem podczas zawieszenia zajęć https://www.gov.pl/web/zdalnelekcje . Zachęcamy wszystkich nauczycieli do korzystania z podpowiedzi.
W okresie zawieszenia zajęć szczególnie prosimy o objęcie opieką uczniów, którzy przygotowują się do tegorocznych egzaminów: ósmoklasisty oraz zawodowego.
Rekomendujemy wykorzystanie w tym celu:

  • strony internetowej SOSW,
  • kontaktu telefonicznego z rodzicami i uczniami,
  • mailingu do rodziców, a w przypadku starszych uczniów bezpośredni kontakt elektroniczny.

Zachęcamy również uczniów do korzystania z bezpłatnych, dostępnych w Internecie narzędzi i materiałów edukacyjnych.Szanowni Państwo,
zgodnie z wytycznymi MEN oraz Urzędu Miasta Ostrołęka, Ośrodek Szkolno – Wychowawczy pracuje
w niezmienionym trybie.
Rodzice dzieci uczęszczających do przedszkola lub szkół funkcjonujących w Specjalnych Ośrodkach Szkolno – Wychowawczych mogą zdecydować o nieuczęszczaniu dzieci do przedszkoli lub szkół działających w tych placówkach.
Jednocześnie informujemy, że od poniedziałku 16.03.2020r. w sekretariacie Ośrodka dostępne będą materiały edukacyjne do pracy dla uczniów, którzy pozostaną w domach. 

Dyrekcja Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. ks. Jana Twardowskiego w Ostrołęce, w trosce o bezpieczeństwo uczniów, zdecydowała o wstrzymaniu wszelkich wyjść, wycieczek, zawodów sportowych oraz innych wydarzeń.

Dyrekcja apeluje też o nieprzysyłanie do szkoły dzieci z podwyższoną temperaturą oraz innymi niebezpiecznymi sytuacjami i symptomami.


W nocy z 6 na 7 marca 2020r. odbyła się, po raz kolejny, w placówce impreza „Noc
z Teatrem”
. Grupa uczniów uczestnicząca w imprezie miała moc atrakcji. Gośćmi podczas naszego nocnego spotkania byli Wolontariusze z Zespołu Szkół Zawodowych im. kardynała Stefana Wyszyńskiego w Ostrołęce z opiekunem panią Ewą Bednarczyk.
Dziękujemy za wspólną, wspaniałą zabawę – kalambury i energetyczne tańce …
a jak wyglądał radosny Twist można się przekonać na naszym facebooku:
https://pl-pl.facebook.com/1830960616978051/videos/259475435076612/

noc z teatrem 1SAVE_20200309_141159noc teatrem 3

 

 

 

 

noc z teatem 4