Od 19 października 2020r. (poniedziałku) wprowadzone zostają zmiany w funkcjonowaniu szkół w strefach czerwonej i żółtej. Ostrołęka i powiat ostrołęcki znajdują się aktualnie w strefie żółtej.
W szkołach ponadpodstawowych funkcjonujących w ramach Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. ks. Jana Twardowskiego w Ostrołęce – Szkole Przysposabiającej do Pracy oraz Szkole Branżowejnauka odbywa się w trybie stacjonarnym (nie zostaje wprowadzone nauczanie hybrydowe).


Z tej okazji Dnia Edukacji Narodowej minister Dariusz Piontkowski złożył nauczycielom oraz pracownikom oświaty najlepsze życzenia.
W liście skierowanym do dyrektorów wszystkich szkół i placówek oświatowych podziękował za wysiłek wkładany w proces nauczania i wychowania. Minister wyraził również wdzięczność za wspieranie uczniów i ich rodziców w okresie czasowego zawieszenia zajęć oraz pełne rozsądku i odpowiedzialności podejście do kwestii bezpieczeństwa.

List Ministra Edukacji_Narodowej z okazji Dnia Edukacji Narodowej
Od 10 października 2020r. (soboty) cały kraj jest objęty strefą żółtą, z wyłączeniem powiatów należących do strefy czerwonej – poinformował dr Adam Niedzielski, Minister Zdrowia.
Na obszarze czerwonym i żółtym jest obowiązek zakrywania ust i nosa w przestrzeni publicznej (także w komunikacji miejskiej) niezależnie od odległości 1,5 m między osobami.
Nie ma obowiązku zakrywania ust i nosa na terenie lasów, parku, zieleńca, ogrodu botanicznego, ogrodu zabytkowego i plaży.
W przypadku zwolnienia z obowiązku zakrywania ust i nosa z powodów związanych ze zdrowiem wymagane jest przedstawienie, na żądanie policji lub staży miejskiej, zaświadczenia lekarskiego lub innego dokumentu potwierdzającego, m. in. niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym albo głębokim lub trudności w samodzielnym zakryciu lub odkryciu ust lub nosa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Międzynarodowy Dzień bez Przemocy

2 października na całym świecie obchodzony jest jako Międzynarodowy Dzień bez Przemocy. Ustanowiony został przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w dniu 15 czerwca 2016 r.

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Ostrołęce włącza się w akcję poprzez rozpropagowanie informacji wśród uczniów, rodziców, nauczycieli i dyrekcji oraz społeczności lokalnej.

– Głównym hasłem tegorocznej akcji są jakże wymowne słowa – „Stop przemocy w rodzinie”. Dodatkowo na plakacie pojawiła się informacja mająca na celu uświadomienie społeczeństwu, że na przemoc nie możemy pozostawać obojętni. W przypadku pojawienia się takiej sytuacji powinniśmy reagować Jeśli jesteś ofiarą lub świadkiem przemocy nie milcz! Skontaktuj się z nami! – mówi Mariusz Łuba, przewodniczący Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Ostrołęce.

Więcej przeczytacie pod adresem: 
https://www.ostroleka.pl/aktualnosci/a/miedzynarodowy_dzien_bez_przemocy