Informacje dla rodziców

Drodzy Rodzice Dzieci i Młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną i autyzmem,
zapraszamy Państwa do zapoznania się z aktualną ofertą zajęć edukacyjnych, rewalidacyjnych, rozwijających zainteresowania uczniów, które odbywają się w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym im. ks. Jana Twardowskiego w Ostrołęce.
Wszystkich Rodziców zainteresowanych, aby ich dziecko uczyło się w bezpiecznej i przyjaznej uczniowi placówce, zapraszamy do naszego Ośrodka.

 

.………………………………………………………………………………………………………………………………..

Szanowni Rodzice,
w okresie, w którym dużo czasu spędzamy wspólnie, szczególnie ważne są słowa, które dają Państwa dzieciom – siłę, poczucie bezpieczeństwa, radość – dają im „supermoc”.
Zachęcamy do zapoznania się z artykułem.
słowa dają moc

.………………………………………………………………………………………………………………………………..

Szanowni Państwo,
zgodnie z wytycznymi MEN oraz Urzędu Miasta Ostrołęka, Ośrodek Szkolno – Wychowawczy pracuje
w niezmienionym trybie.
Rodzice dzieci uczęszczających do przedszkola lub szkół funkcjonujących w Specjalnych Ośrodkach Szkolno – Wychowawczych mogą zdecydować o nieuczęszczaniu dzieci do przedszkoli lub szkół działających w tych placówkach.
Jednocześnie informujemy, że od poniedziałku 16.03.2020r. w sekretariacie Ośrodka dostępne będą  materiały edukacyjne do pracy dla uczniów, którzy pozostaną w domach.
.………………………………………………………………………………………………………………………………..

Szanowni Państwo
Zachęcamy do zapoznania się z aktualną informacją dotyczącą zawieszania zajęć w przedszkolach
i szkołach.

https://www.ostroleka.pl/aktualnosci/a/zawieszenie_zajec_w_szkolach_przedszkolach_zlobkach

.………………………………………………………………………………………………………………………………..

Drodzy Rodzice,

Dyrekcja Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. ks. Jana Twardowskiego w Ostrołęce, w trosce o bezpieczeństwo uczniów, zdecydowała o wstrzymaniu wszelkich wyjść, wycieczek, zawodów sportowych oraz innych wydarzeń.
Dyrekcja apeluje też o nieprzysyłanie do szkoły dzieci z podwyższoną temperaturą oraz innymi niebezpiecznymi sytuacjami i symptomami.

.………………………………………………………………………………………………………………………………..

choinki

 

Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci Niepełnosprawnych DAJMY
IM RADOŚĆ przy SOSW
im. ks. J. Twardowskiego w Ostrołęce
już kolejny raz organizuje Kiermasz Bożonarodzeniowy w Galerii Bursztynowa.
Wszystkie artykuły jakie będzie można nabyć podczas kiermaszu są własnoręcznie wykonane przez uczniów, rodziców, nauczycieli oraz przyjaciół Stowarzyszenia.
Dochód ze sprzedaży ozdób świątecznych przeznaczony zostanie na cele statutowe Stowarzyszenia, m. in. na zakup pomocy dydaktycznych, dofinansowanie do projektów (wycieczki, hipoterapia, spływ kajakowy i inne), materiałów na zajęcia plastyczno – techniczne pozwalających rozwijać zainteresowania i zdolności naszych uczniów.
Dzięki Państwa życzliwości i środkom jakie udało nam się zgromadzić, nasi uczniowie mieli możliwość uczestniczyć w ciekawych projektach realizowanych przez Stowarzyszenie, a co za tym idzie rozwijać swoje pasje, poznawać nowe ciekawe miejsca, uczyć się przez doświadczanie różnego rodzaju aktywności.
Liczymy na Państwa i w tym roku. Przyjdźcie, zaproście rodzinę i znajomych, każdy znajdzie coś dla siebie.
Kiermasz odbędzie się 7 grudnia w sobotę w Galerii Bursztynowa – startujemy o godzinie 10.00. Szukajcie nas między sklepem Cropp a wejściem do H&M.
Anna Magdalena Kozłowska, Prezes Stowarzyszenia DAJMY IM RADOŚĆ

.………………………………………………………………………………………………………………………………..

Szanowni Państwo,
Rada Rodziców przy Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym im. ks. Jana Twardowskiego
w Ostrołęce prosi o dokonywanie wpłat na ubezpieczenie ucznia w kwocie 35 zł oraz wpłat na Komitet Rodzicielski w kwocie 30 zł.
Zachęca przy tym do zapoznania się z poniższymi informacjami dotyczącymi kwestii ubezpieczenia.

OWU NNW Szkolne IV RODO-1
Obowiazek Informacyjny Administratora Danych Osobowych-1
Ścieżka Likwidacji Roszczeń NNW Szkolne-1
Zgloszenie_Szkody_NNW

.…………………………………………………………………………………………………………………………………

Rok szkolny 2019/2020 – dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych, nauki szkolnej:
14.10. 2019r. dzień wolny od zajęć dydaktyczno – wychowawczych, uczniowie objęci zajęciami opiekuńczo – wychowawczymi
31.10.2019r.
dzień wolny od zajęć dydaktyczno – wychowawczych, uczniowie objęci zajęciami opiekuńczo – wychowawczymi
01.11.2019r. –
dzień wolny od nauki szkolnej – Dzień Wszystkich Świętych
23.12. – 31.2019r. –
Zimowa przerwa świąteczna
01.01.2010r.
dzień wolny od nauki szkolnejNowy Rok
02.01. – 03.01.2020r.
dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych, uczniowie objęci zajęciami opiekuńczo – wychowawczymi
06.01.2020r. –
dzień wolny od nauki szkolnejŚwięto Trzech Króli
10.02. – 23.02.2020r. –
Ferie zimowe
09.04. – 14.04.2020r. –
Wiosenna przerwa świąteczna
01.05.2020r. dzień wolny od nauki szkolnejŚwięto Pracy
11.06.2020r. – dzień wolny od nauki szkolnej – Boże Ciało


ZMIANA  –  16.06., 17.06., 18.06.2020r. – dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych
Zakończenie roku szkolnego 2019/2020 – 26.06.2020r.

.………………………………………………………………………………………………………………………………..

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z informacji na temat projektu „OSTROŁĘCKIE SZKOŁY KOMPETENCJI” realizowanego w naszym Ośrodku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, współfinansowanego przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Projekt Ostrołęckie Szkoły Kompetencji
…………………………………………………………………………………………………………………………………

Drodzy Państwo,
zapewnienie kompleksowej opieki dla dzieci z niepełnosprawnością jest jednym z priorytetów regionalnej polityki zdrowotnej w województwie mazowieckim. Dzięki współpracy Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, konsultantów wojewódzkich oraz Kuratorium Oświaty w Warszawie powstał Mazowiecki Informator dla Rodziców i Opiekunów Dziecka z Niepełnosprawnością.
Celem publikacji jest przekazanie rodzicom i opiekunom pełnej wiedzy o systemie wsparcia w zakresie specjalistycznej opieki medycznej, psychologicznej oraz społecznej. Zostały w niej zamieszczone wskazówki dotyczące opieki, wczesnego wspomagania rozwoju i edukacji dziecka, jak i zasad orzekania o niepełnosprawności. Opisany został także zakres pomocy socjalnej w postaci świadczeń, ulg i uprawnień zagwarantowanych przez państwo (np. dofinansowanie z PFRON, możliwość korzystania z turnusów rehabilitacyjnych). Publikacja ma ułatwić osobom zainteresowanym dotarcie
do właściwych instytucji działających na terenie Mazowsza.
Mazowiecki Informator przyczyni się do wsparcia rządowego programu „Za Życie”, którego celem jest wsparcie osób niepełnosprawnych i ich rodzin. Program zakłada podniesienie jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej, zwiększenie efektywności i dostępności do rehabilitacji dzieci, u których zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu.
Informator jest do pobrania na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej:
https://men.gov.pl/ministerstwo/informacje/mazowiecki-informator-dla-rodzicow-i-opiekunow-dziecka-z-niepelnosprawnoscia.html
…………………………………………………………………………………………………………………………………

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z listem do Rodziców „Dlaczego warto czytać dzieciom książki?”, który porusza kwestie promujące czytelnictwo, istotne dla wszechstronnego rozwoju uczniów.
List do rodziców SOSW
…………………………………………………………………………………………………………………………………

Drodzy Rodzice,
Zachęcamy Państwa do zapoznania się z wytycznymi dotyczącymi organizowania Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka w placówkach oświatowo – wychowawczych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Ostrołęka.
WYTYCZNE – WWRD
…………………………………………………………………………………………………………………………………

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z listem Minister Edukacji Narodowej pani Anny Zalewskiej dotyczącym pierwszego i najważniejszego etapu wprowadzania zmian w polskiej oświacie (wchodzących w życie z dniem 1 września 2017r.), a także kolejnych propozycji MEN.
List Ministra Edukacji Narodowej do Rodziców
…………………………………………………………………………………………………………………………………

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z listem Minister Edukacji Narodowej pani Anny Zalewskiej dotyczącym najważniejszych założeń reformy edukacji, które mają wejść w życie z dniem 1 września 2017r.
list-rodzice
…………………………………………………………………………………………………………………………………

Zachęcamy Państwa do zapoznania się ze Strategią Oświatową Miasta Ostrołęki na lata 2014 – 2020.
strategia oświatowa
…………………………………………………………………………………………………………………………………

Drodzy Rodzice,
z radością informujemy, że w naszym Ośrodku zrealizowany został projekt „Barwy Świata”, który uzyskał dofinansowanie z Urzędu Miasta w ramach otwartego konkursu z zakresu pomocy społecznej na rzecz osób niepełnosprawnych. W ramach projektu wybrani uczniowie Ośrodka mieli możliwość doświadczyć różnorodności świata poprzez uczestnictwo w przedstawieniu teatralnym na terenie naszej szkoły, wyjazd na 3 – dniową wycieczkę do Torunia, a także poprzez pogłębienie bądź poznanie nowych technik wyrazu artystycznego w trakcie wyjazdowych zajęć warsztatowych.
Projekt zrealizowany został przez Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci Niepełnosprawnych przy Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Ostrołęce „Dajmy im Radość”.
…………………………………………………………………………………………………………………………………

Urząd Wojewódzki w Warszawie pragnie zwrócić Państwa uwagę na możliwość otrzymania przez osoby pokrzywdzone przestępstwem oraz członków ich rodzin bezpłatnej pomocy, którą udzielają podmioty
i organizacje pozarządowe. Szczegółowe informacje zamieszczone zostały w załączniku przesłanym przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty.
pomoc
…………………………………………………………………………………………………………………………………

7 kwietnia 2014r. odbyła się w auli Zespołu Kolegiów Nauczycielskich konferencja „Wspomaganie rozwoju dzieci z autyzmem”, której organizatorem była Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Ostrołęce. Głównym celem konferencji było podniesienie świadomości społecznej związanej z autyzmem, a także ukazanie najnowszych badań i metod terapeutycznych stosowanych w pracy z osobami autystycznymi. Uczestniczyli w niej licznie zgromadzeni pedagodzy, terapeuci, nauczyciele pracujący z uczniami autystycznymi, a także rodzice dzieci autystycznych.
Podczas konferencji p. Katarzyna Dragow – Kubeł przedstawiła zebranym, jak wygląda wsparcie rozwoju dzieci z autyzmem w Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Ostrołęce. Prelekcja wsparta została prezentacją multimedialną ukazującą codzienną pracę z uczniami autystycznymi ze szczególnym zwróceniem uwagi na odnoszone przez nich sukcesy.
Zachęcamy Państwa do zapoznania się z treścią wystąpienia opracowanego przez zespół nauczycieli
i terapeutów Ośrodka.
Wsparcie terapeutyczne
…………………………………………………………………………………………………………………………………

29 stycznia 2014r. odbyła się debata na temat „Nauczanie indywidualne w aspekcie prawnym i praktycznym” zorganizowana przez Urząd Miasta Ostrołęki i Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Ostrołęce. Zachęcamy Państwa do zapoznania się
ze sprawozdaniem z przebiegu w/w debaty.
Sprawozdanie-debata nauczanie indywidualne
…………………………………………………………………………………………………………………………………

W Ośrodku funkcjonuje ŚWIETLICA SZKOLNA. Do jej głównych celów i zadań należy:

  • zapewnienie opieki uczniom przed i po zajęciach lekcyjnych – przede wszystkim dzieciom,
    których rodzice pracują oraz dojeżdżającym
  • zapewnienie dzieciom i młodzieży warunków do nauki własnej
  • udzielanie uczniom słabszym pomocy w nauce
  • kształtowanie nawyków prawidłowej organizacji czasu wolnego
  • rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniów poprzez organizowanie różnorodnych zajęć,np. plastycznych, origami, umuzykalniających, wycieczek i spacerów przyrodniczych, gier i zabaw – dydaktycznych, ruchowych, terenowych.

Zajęcia w świetlicy szkolnej odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach 7.15. – 16.30.
…………………………………………………………………………………………………………………………………

W Ośrodku działa, w oparciu o autorski program mgr Doroty Tułodzieckiej i mgr Marzeny Żochowskiej, Klub dla Rodziców. Podczas spotkań, które mają zazwyczaj charakter warsztatowy, rodzice zdobywają wsparcie emocjonalne ze strony nauczycieli oraz fachową wiedzę, którą mogą wykorzystać przy rozwiązywaniu problemów wychowawczych. Mają przy tym możliwość dzielenia się swoimi problemami wychowawczymi oraz spostrzeżeniami dotyczącymi ich rozwiązania. Spotkania klubu odbywają się na świetlicy szkolnej w godzinach popołudniowych (po zakończeniu zajęć lekcyjnych).
Ostatnie spotkanie Klubu dla Rodziców odbyło się 24 stycznia 2014r. Jego tematyka dotyczyła pierwszej pomocy przedmedycznej. Rodzice mieli możliwość poznania wiedzy teoretycznej z zakresu pierwszej pomocy, a także zastosowanie jej w praktyce poprzez ćwiczenia w parach i na fantomie.
…………………………………………………………………………………………………………………………………

Część mieszkalna stanowi integralną część Specjalnego Ośrodka Szkolno –  Wychowawczego w Ostrołęce i bezpośrednio podlega władzom Ośrodka. Dzieci i młodzież przyjmowane są do części mieszkalnej na podstawie orzeczenia publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej, za zgodą (na prośbę) rodziców i na podstawie skierowania organu prowadzącego. Jesteśmy całodobową placówką opiekuńczo –  wychowawczą dysponującą 26 miejscami, pokoje są 4  – 5 osobowe o dobrym standardzie. Służymy dzieciom i młodzieży upośledzonej umysłowo w stopniu lekkim i umiarkowanym. Naszym nadrzędnym celem jest wszechstronny rozwój dziecka w atmosferze pełnej akceptacji, życzliwości, troski i bezpieczeństwa.

W części mieszkalnej zatrudniona jest wysoko kwalifikowana kadra pedagogiczna, posiadającą doświadczenie w pracy z dziećmi o szczególnych potrzebach edukacyjnych. Wszyscy wychowawcy posiadają wymagane kwalifikacje pedagogiczne z zakresu pedagogiki specjalnej. Wychowawcy systematycznie wzbogacają swoją wiedzę zawodową, doskonaląc się na różnego rodzaju kursach kwalifikacyjnych doskonalących ich warsztat pracy. Kadrę pedagogiczną cechuje fachowość i duże doświadczenie pedagogiczne.

Wychowawcy organizują pracę w przydzielonych grupach, kontrolują wyniki nauczania, pomagają w nauce. Celem ich działań jest przyzwyczajenie młodych ludzi do samodzielnego życia, funkcjonowania w grupie, wyrobienie poczucia odpowiedzialności oraz nauczenie właściwej organizacji czasu wolnego poprzez rozwijanie i rozbudzanie zainteresowań.

Pomagamy rodzinom naszych podopiecznych rozwiązywać problemy życia codziennego. Współpracujemy z różnymi instytucjami (Starostwa Powiatowe, PCPR-y, Sądy, kuratorzy, PFRON, Urzędy Miejskie, MOPS-y, GOPS-y, Policja).

Ważnym ogniwem pracy placówki jest działający w jego ramach Samorząd Wychowanków, dzięki któremu dzieci uczą się samorządności i samodzielności pełniąc określone funkcje w grupach. W ramach działalności Samorządu Wychowanków organizowane są różnorakie konkursy, turnieje, dyskoteki, imprezy okolicznościowe oraz spotkania z ciekawymi ludźmi.

Wszystkie sprawy dotyczące życia w części mieszkalnej omawiane są podczas cotygodniowych apeli. W ramach Samorządu działają sekcje: porządkowa, kulturalno – rozrywkowa, sportowa.

Dzieci i młodzież przebywające w części mieszkalnej uczą się prawidłowych relacji interpersonalnych, zachowań społecznie akceptowanych, współdziałania i współpracy w grupie społecznej. Wykształcają w sobie także poczucie wzajemnego szacunku, umiejętność dokonywania właściwych wyborów oraz radzenia sobie w codziennych sytuacjach, a co najważniejsze przy pełnej akceptacji i życzliwej pomocy wychowawców uczniowie zamieszkujący internat czują się bezpieczni i dowartościowani.

Pobyt w części mieszkalnej, poza zapewnieniem zakwaterowania, uczy wychowanków systematyczności, wdraża do prawidłowego dbania o higienę osobistą, zapoznaje ich z zasadami bezpieczeństwa.

…………………………………………………………………………………………………………………………………