Specjalny Ośrodek
Szkolno-Wychowawczy
im. ks. Jana Twardowskiego
w Ostrołęce

Samorządy

Samorząd Uczniowski

Samorząd Uczniowski jest reprezentantem społeczności szkolnej, jej interesów, potrzeb i inicjatyw. Jest to organizacja zrzeszająca uczniów Ośrodka. Samorząd współpracuje z Dyrekcją, Radą Rodziców, a także Samorządem Części Mieszkalnej (Internatu).
Samorząd podejmuje działania w różnych sferach życia szkoły w oparciu o następujące dokumenty: Program Wychowawczo – Profilaktyczny SOSW, kalendarz imprez i uroczystości szkolnych.
Rada Samorządu Uczniowskiego czuwa nad respektowaniem praw dziecka, przestrzeganiem regulaminu ucznia. Jest współorganizatorem życia kulturalno – rozrywkowego, strażnikiem ładu i porządku na terenie Ośrodka.
We wrześniu 2020r. odbyły się wybory do Samorządów Klasowych. Wkrótce ogłoszony zostanie skład Samorządu.

W roku szkolnym 2020/2021 samorządność w szkole realizowana będzie poprzez:

  • organizację apeli szkolnych
  • współorganizację uroczystości i imprez szkolnych
  • organizację dyskotek szkolnych
  • powołanie straży porządkowej na terenie Ośrodka (wyznaczenie klas dyżurujących, rozplanowanie dyżurów)
    Zasady pełnienia dyżurów uczniowskich
  • prowadzenie gazetki samorządowej (zawierającej informacje okolicznościowe, wiadomości promujące kulturalny tryb życia).

Opiekunami Samorządu Uczniowskiego są panie – Maria Wiktorska, Wioleta Grzyb oraz pan Adam Nowacki.

…………………………………………………………………………………………………………………………………

Samorząd Wychowanków

Samorząd Części Mieszkalnej (Internatu) reprezentuje interesy i potrzeby społeczności wychowanków Ośrodka, współpracując z Dyrekcją, kierownictwem i wychowawcami Reprezentacja wychowanków czuwa nad respektowaniem praw dziecka, organizuje życie kulturalne na terenie placówki.
Podejmowane działania mają na celu: rozwijanie pomocy koleżeńskiej, pomoc w odrabianiu lekcji, wspieranie dzieci młodszych i słabszych. Wychowankowie lubią wspólnie spędzać czas organizując różne imprezy, zabawy i zawody sportowe.
We wrześniu 2020r. odbyły się wybory do samorządu. Po demokratycznym głosowaniu ukonstytuował się następujący skład: przewodnicząca, jej zastępca i sekretarz.
Na terenie Części Mieszkalnej działają następujące sekcje – sportowa, porządkowa, gospodarcza.
Samorząd wychowanków Ośrodka działa pod opieką jednego z wychowawców.

Strona wykorzystuje cookies (pol.: ciasteczka) jedynie w celach statystycznych (anonimowych). Można zablokować zapisywanie cookies w ustawieniach przeglądarki.