Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy
im. ks. Jana Twardowskiego
w Ostrołęce

budynek logo