Polacy kresowym rodakom
Po raz kolejny społeczność naszego Ośrodka przyłącza się do świątecznej zbiórki żywności i artykułów szkolnych dla Kombatantów i dzieci z Kresów Wschodnich.
Zbiórka trwa do 1 grudnia 2018r.
Zachęcamy do aktywnego udziału w akcji i wsparcia Kresowych Rodaków.