W październiku 2018r. poszczególne klasy uczestniczyły w zajęciach w Muzeum Kultury Kurpiowskiej, których tematem była wycinanka kurpiowska. Uczniowie zapoznali z rękodziełami artystów, a także sami podjęli próby wykonania wycinanki.
Niektóre klasy wzięły także udział w lekcji historii „100 legionistów na 100 – lecie odzyskania niepodległości”.

1. wycinanka kurpiowska2. wycinanka kurpiowska