Samorząd Uczniowski, po raz kolejny, zachęca uczniów Ośrodka do dołączenia do ogólnopolskiej akcji „Góra grosza”. Do końca maja 2021r. uczniowie mogą zbierać  monety 1, 2, 5 groszowe. Zebrane pieniążki można przekazać do sali nr 11 a lub opiekunów samorządu. Zostaną one przekazane na pomoc dzieciom, które nie wychowują się w swoich rodzinach.
Warto pomagać … Dołącz i Ty!.