Drodzy Uczniowie i Rodzice,
Od 1 czerwca 2020r. uczniowie wszystkich klas z poszczególnych szkół mają możliwość korzystania z konsultacji ze wszystkich przedmiotów na terenie Ośrodka. Udział w konsultacjach jest dobrowolny.
Zachęcamy do zapoznania się z harmonogramem konsultacji w wybranej szkole.

Konsultacje – Szkoła Podstawowa pion a

Konsultacje – Szkoła Podstawowa pion b

Konsultacje – Szkoła Branżowa

Konsultacje – Szkoła Przysposabiająca do Pracy

Prosimy również o zapoznanie się z wytycznymi Głównego Inspektoratu Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia i Ministerstwa Edukacji Narodowej dotyczącymi powyższych zajęć, Procedurą zapewniającą bezpieczeństwo obowiązującą w szkołach wchodzących w skład SOSW im. ks. J. Twardowskiego w Ostrołęce w okresie pandemii COVID-19.

Konsultacje z nauczycielami – wytyczne GIS, MZ i MEN dla szkół

Procedura bezpieczeństwa w SOSW

Konsultacje z nauczycielami – deklaracja udziału ucznia w zajęciach