Ministerstwo Edukacji Narodowej ogłosiło, że nauka zdalna w szkołach przedłużona zostaje do dnia 3 stycznia 2020r. Nie zostały wprowadzone zmiany dotyczące funkcjonowania specjalnych ośrodków szkolno – wychowawczych. W dalszym ciągu dyrektorzy tych placówek sami decydują o trybie nauczania.
Kierując się dobrem naszych uczniów informujemy, że nauka w szkołach funkcjonujących w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym im. ks. Jana Twardowskiego w Ostrołęce, kontynuowana będzie w trybie stacjonarnym (zajęcia na terenie placówki).
Jednocześnie przypominamy o konieczności przestrzegania zasad bezpieczeństwa, dzięki których chronimy zdrowie i życie własne oraz innych osób.