Pracując zdalnie, zespół wychowawców Ośrodka, służy pomocą swoim wychowankom w ramach nauki własnej przy wykonywaniu zadań i poleceń do samodzielnej pracy przesłanych im przez nauczycieli i specjalistów z naszego Ośrodka.
Pomoc w czasie rzeczywistym z wychowawcami będzie możliwa od poniedziałku do piątku w godzinach 13:00 – 17.00.
Systematyczny kontakt z rodzicami i wychowankami będzie realizowany poprzez pocztę elektroniczną i rozmowy telefoniczne.
Dodatkowo dla Naszych wychowanków przygotowane zostały propozycje „domowych” gier oraz zabaw rekreacyjnych  i usprawniających techniki szkolne opracowanych przez wychowawców Ośrodku dostępnych w chmurze internetowej placówki.