Specjalny Ośrodek
Szkolno-Wychowawczy
im. ks. Jana Twardowskiego
w Ostrołęce

Zajęcia pozalekcyjne

Koło przyrodnicze

Na zajęciach uczniowie rozwijają zainteresowania otaczającą przyrodą, głównie światem roślin
i zwierząt, uczą się prowadzić ich hodowle oraz dbać o wszystkie istoty żywe, m.in. dokarmiając ptaki zimą. Odwiedzają też bezdomne zwierzęta w Schronisku „Canis” w Kruszewie i starają się dać radość bezdomnym psom podczas wspólnych spacerów. Uczą się bacznie obserwować otaczający świat
oraz dostrzegać jego piękno w pracowni przyrodniczej, jak też podczas licznych wycieczek.
Koło Przyrodnicze prowadzi mgr Małgorzata Domurad.

Koło EKOLOGICZNE

Do głównych celów zajęć należy rozbudzanie potrzeby kontaktu uczniów z przyrodą, dostrzeganie piękna otaczających krajobrazów, kształtowanie szacunku dla przyrody. W ramach zajęć organizowane są m. in. wycieczki przyrodnicze, spotkania z ludźmi kochającymi zwierzęta i przyrodę, zbiórka makulatury w szkole. Młodzież opiekuje się także zwierzętami w pracowni przyrodniczej.
Opiekunem koła jest mgr Żaneta Olszewska.

Koło Plastyczne

Celem zajęć jest rozwijanie zainteresowań i zdolności plastycznych uczniów, kształtowanie umiejętności manualnych i precyzyjnych, wyobraźni twórczej oraz rozszerzanie wiadomości z różnych dziedzin sztuki. Uczestniczą w nich uczniowie z różnych klas.
Koło Plastyczne prowadzi mgr Izabela Sakowska.

Koło TANECZNE

Na zajęciach uczniowie rozwijają swoje zainteresowania i zdolności taneczne, poznają utwory
z zakresu muzyki popularnej i instrumentalnej, rozwijają umiejętności inscenizowania ruchem treści piosenek, uczą się podstawowych kroków i figur tanecznych, doskonalą umiejętności współpracy
z partnerem w parze i zespole. W zajęciach biorą udział uczniowie Szkoły Przysposabiającej do Pracy. Prezentują oni swoje dokonania artystyczne podczas różnych imprez.
Koło Taneczne prowadzi mgr Katarzyna Kownacka.

Koło Teatralne „Cicho – sza”

Zajęcia teatralne poszerzają i kształtują wiedzę ucznia, rozwijają zainteresowania, umacniają wiarę
w siebie. Teatr w życiu dziecka jest bowiem ważnym czynnikiem wspierającym rozwój osobowości, aktywności i twórczości. Członkowie koła mają dość bogaty dorobek artystyczny – przygotowali
m. in. spektakle „DEN na wesoło”, „Ekologiczne smurfy”. Uczestniczyli w przeglądach teatralnych
w Makowie Mazowieckim, Ostrowi Mazowieckiej, OCK w Ostrołęce.
Koło Teatralne prowadzą – mgr Marzena Rawa – Kotowska,  mgr Agnieszka Zalewska.

Szkolne Koło Caritas

Głównym celem działalności SKC jest zaangażowanie młodych ludzi w pracę na rzecz ludzi potrzebujących – ubogich, niepełnosprawnych. Koło, działające na zasadzie wolontariatu chrześcijańskiego, włącza się corocznie w akcje organizowane przez Caritas Diecezji Łomżyńskiej – Bożonarodzeniowy Dar Serca, Jałmużna Wielkopostna; wychodzi naprzeciw potrzebom środowiska lokalnego współorganizując akcje miejskie, takie jak – Gramy dla Hospicjum Domowego w Ostrołęce, Pola Nadziei; bierze udział w spotkaniach integracyjnych – Dzień Wolontariusza, Olimpiada Specjalna, itp.
Opiekunem Szkolnego Koła Caritas jest nauczyciel religii p. Katarzyna Galara.

Strona wykorzystuje cookies (pol.: ciasteczka) jedynie w celach statystycznych (anonimowych). Można zablokować zapisywanie cookies w ustawieniach przeglądarki.