Specjalny Ośrodek
Szkolno-Wychowawczy
im. ks. Jana Twardowskiego
w Ostrołęce

SZKOŁĄ PRZYSPOSABIAJĄCA DO PRACY

Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy w Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym im. ks. Jana Twardowskiego w Ostrołęce, jest publiczną trzyletnią szkołą przysposabiającą do pracy dla młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym i z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

Całokształt działań szkoły opiera się na dążeniu do wprowadzenia uczniów w świat wiedzy i pracy zarobkowej oraz dbanie o ich harmonijny rozwój. W wyniku tych działań:

  1. uczniowie przyswajają podstawowy zasób wiadomości pozwalających im zrozumieć otaczający świat;
  2. uczniowie zdobywają umiejętności pozwalające im wykorzystywać posiadane wiadomości podczas wykonywania zadań i rozwiązywania problemów;
  3. szkoła kształtuje postawy warunkujące sprawne, na miarę ich indywidualnych predyspozycji i możliwości, odpowiedzialne funkcjonowanie uczniów we współczesnym świecie, w tym podjęcie pracy zarobkowej.

Uczniowie poznają różne zawody w wyposażonych z nowoczesne sprzęty i pomoce pracowniach, między innymi: gospodarstwa domowego, szycia, ceramiki, komputerowej. W miarę potrzeb korzystają z zajęć rewalidacyjnych, pomocy psychologiczno- pedagogicznej. Do ich dyspozycji jest biblioteka szkolna z czytelnią, świetlica szkolna, a także internat. Uczniowie rozwijają swoje zainteresowania w ramach różnorodnych kół i zajęć dodatkowych.

W ramach zajęć edukacyjnych organizowane są ciekawe spotkania, wyjścia i wycieczki, wydarzenia kulturalne we współpracy ze środowiskiem lokalnym: instytucjami kultury i edukacji, Urzędem Miasta, Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną.

Nauka w szkole Przysposabiającej do Pracy odbywa się z uwzględnieniem indywidualnych możliwości i potrzeb uczniów, z poszanowaniem ich godności, w atmosferze akceptacji, życzliwości i bezpieczeństwa.

Zapisy do Szkoły trwają cały rok.

Zapraszamy!

Strona wykorzystuje cookies (pol.: ciasteczka) jedynie w celach statystycznych (anonimowych). Można zablokować zapisywanie cookies w ustawieniach przeglądarki.