Specjalny Ośrodek
Szkolno-Wychowawczy
im. ks. Jana Twardowskiego
w Ostrołęce

Rada rodziców

DOKUMENTY

INFORMACJE

 

Statut-Specjalnego-Ośrodka-Szkolno-Wychowawczego-w-Ostrołęce

Statut-Szkoly-Podstawowej

Statut-Branżowej-Szkoły-I-Stopnia

Statut-Szkoły-Przysposabiającej-do-Pracy

Statut-Przedszkola-Specjalnego

PROCEDURY-ZAPEWNIENIA-BEZPIECZEŃSTWA-od-1-września-2020r

Wykaz dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2021/2022

Rada Rodziców SOSW zaprasza wszystkich rodziców do współpracy i zapoznania ze strona https://www.facebook.com/Rada-Rodziców-Specjalnego-Ośrodka-Szkolno-Wychowawczego-w-Ostrołęce-113571644425814/

https://www.facebook.com/groups/839158706797672/?ref=share

…………………………………………………………………………………………………………………..…………..

Szanowni Rodzice,
Zachęcamy do zapoznania się z ze szkolnymi zestawami podręczników, materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim w roku szkolnym 2020/2021Szkoła Podstawowa, Branżowa Szkoła I stopnia.

Szkolny zestaw podręczników SP A 2021 2022

Szkolny zestaw podręczników BS 2021 2022

.………………………………………………………………………………………………………………………………..

Szanowni Rodzice,
Komenda Główna Policji nagrała spot profilaktyczny o tematy związanej z zapobieganiem hejtowi wśród dzieci i młodzieży, skierowany głównie do rodziców.
Zachęcamy państwa do zapoznania się z informacjami, dotyczącymi przeciwdziałania hejtowi, umieszczonymi na stronie Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu. Na dole strony istnieje możliwość bezpośredniego obejrzenia spotu (warto powiększyć ekran odtwarzanego video).

https://mazowiecka.policja.gov.pl/ra/dzialania-policji/aktualnosci/47540,STOP-HEJTOWI-wsrod-dzieci-i-mlodziezy.html

Inną możliwością zapoznania się z informacjami, jest możliwość przeczytania ich w formie dokumentu. Na dole dokumentu dostępna jest również opcja umożliwiająca obejrzenie spotu.

STOP-HEJTOWI-wsrod-dzieci-i-mlodziezy-1-1

.………………………………………………………………………………………………………………………………..

Szanowni Państwo,
W roku szkolnym 2020/2021 składka na Ubezpieczenie wynosi 38 zł. Wpłat można dokonywać u pielęgniarki szkolnej.
Składka na Komitet Rodzicielski pozostaje bez zmian w kwocie 30 zł. Wpłat można dokonać w księgowości placówki.
Zachęcamy także Wszystkich Rodziców do czynnego udziału w naszej działalności.
Z poważaniem,
Przewodnicząca Rady Rodziców
Dorota Jadczak

Zachęcamy również do zapoznania się z poniższymi informacjami dotyczącymi kwestii ubezpieczenia.

OWU NNW Szkolne IV RODO-1
Obowiazek Informacyjny Administratora Danych Osobowych-1
Ścieżka Likwidacji Roszczeń NNW Szkolne-1
Zgloszenie_Szkody_NNW

.………………………………………………………………………………………………………………………………..

Drodzy Rodzice Dzieci i Młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną i autyzmem,
zapraszamy Państwa do zapoznania się z aktualną ofertą zajęć edukacyjnych, rewalidacyjnych, rozwijających zainteresowania uczniów, które odbywają się w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym im. ks. Jana Twardowskiego w Ostrołęce.
Wszystkich Rodziców zainteresowanych, aby ich dziecko uczyło się w bezpiecznej i przyjaznej uczniowi placówce, zapraszamy do naszego Ośrodka.

 

.………………………………………………………………………………………………………………………………..

Szanowni Rodzice,
w okresie, w którym dużo czasu spędzamy wspólnie, szczególnie ważne są słowa, które dają Państwa dzieciom – siłę, poczucie bezpieczeństwa, radość – dają im „supermoc”.
Zachęcamy do zapoznania się z artykułem.
słowa dają moc

.………………………………………………………………………………………………………………………………..

Szanowni Państwo
Zachęcamy do zapoznania się z aktualną informacją dotyczącą zawieszania zajęć w przedszkolach i  szkołach.

https://www.ostroleka.pl/aktualnosci/a/zawieszenie_zajec_w_szkolach_przedszkolach_zlobkach

.………………………………………………………………………………………………………………………………..

Drodzy Rodzice,

Dyrekcja Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. ks. Jana Twardowskiego w Ostrołęce, w trosce o bezpieczeństwo uczniów, zdecydowała o wstrzymaniu wszelkich wyjść, wycieczek, zawodów sportowych oraz innych wydarzeń.
Dyrekcja apeluje też o nieprzysyłanie do szkoły dzieci z podwyższoną temperaturą oraz innymi niebezpiecznymi sytuacjami i symptomami.

.………………………………………………………………………………………………………………………………..

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z informacji na temat projektu „OSTROŁĘCKIE SZKOŁY KOMPETENCJI” realizowanego w naszym Ośrodku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, współfinansowanego przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Projekt Ostrołęckie Szkoły Kompetencji
…………………………………………………………………………………………………………………………………

Drodzy Państwo,
zapewnienie kompleksowej opieki dla dzieci z niepełnosprawnością jest jednym z priorytetów regionalnej polityki zdrowotnej w województwie mazowieckim. Dzięki współpracy Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, konsultantów wojewódzkich oraz Kuratorium Oświaty w Warszawie powstał Mazowiecki Informator dla Rodziców i Opiekunów Dziecka z Niepełnosprawnością.
Celem publikacji jest przekazanie rodzicom i opiekunom pełnej wiedzy o systemie wsparcia w zakresie specjalistycznej opieki medycznej, psychologicznej oraz społecznej. Zostały w niej zamieszczone wskazówki dotyczące opieki, wczesnego wspomagania rozwoju i edukacji dziecka, jak i zasad orzekania o niepełnosprawności. Opisany został także zakres pomocy socjalnej w postaci świadczeń, ulg i uprawnień zagwarantowanych przez państwo (np. dofinansowanie z PFRON, możliwość korzystania z turnusów rehabilitacyjnych). Publikacja ma ułatwić osobom zainteresowanym dotarcie
do właściwych instytucji działających na terenie Mazowsza.
Mazowiecki Informator przyczyni się do wsparcia rządowego programu „Za Życie”, którego celem jest wsparcie osób niepełnosprawnych i ich rodzin. Program zakłada podniesienie jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej, zwiększenie efektywności i dostępności do rehabilitacji dzieci, u których zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu.
Informator jest do pobrania na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej:
https://men.gov.pl/ministerstwo/informacje/mazowiecki-informator-dla-rodzicow-i-opiekunow-dziecka-z-niepelnosprawnoscia.html
…………………………………………………………………………………………………………………………………

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z listem do Rodziców „Dlaczego warto czytać dzieciom książki?”, który porusza kwestie promujące czytelnictwo, istotne dla wszechstronnego rozwoju uczniów.
List do rodziców SOSW
…………………………………………………………………………………………………………………………………

Drodzy Rodzice,
Zachęcamy Państwa do zapoznania się z wytycznymi dotyczącymi organizowania Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka w placówkach oświatowo – wychowawczych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Ostrołęka.
WYTYCZNE – WWRD
…………………………………………………………………………………………………………………………………

Zachęcamy Państwa do zapoznania się ze Strategią Oświatową Miasta Ostrołęki na lata 2014 – 2020.
strategia oświatowa
…………………………………………………………………………………………………………………………………

Drodzy Rodzice,
z radością informujemy, że w naszym Ośrodku zrealizowany został projekt „Barwy Świata”, który uzyskał dofinansowanie z Urzędu Miasta w ramach otwartego konkursu z zakresu pomocy społecznej na rzecz osób niepełnosprawnych. W ramach projektu wybrani uczniowie Ośrodka mieli możliwość doświadczyć różnorodności świata poprzez uczestnictwo w przedstawieniu teatralnym na terenie naszej szkoły, wyjazd na 3 – dniową wycieczkę do Torunia, a także poprzez pogłębienie bądź poznanie nowych technik wyrazu artystycznego w trakcie wyjazdowych zajęć warsztatowych.
Projekt zrealizowany został przez Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci Niepełnosprawnych przy Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Ostrołęce „Dajmy im Radość”.
…………………………………………………………………………………………………………………………………

Urząd Wojewódzki w Warszawie pragnie zwrócić Państwa uwagę na możliwość otrzymania przez osoby pokrzywdzone przestępstwem oraz członków ich rodzin bezpłatnej pomocy, którą udzielają podmioty
i organizacje pozarządowe. Szczegółowe informacje zamieszczone zostały w załączniku przesłanym przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty.
pomoc
…………………………………………………………………………………………………………………………………

W Ośrodku funkcjonuje ŚWIETLICA SZKOLNA. Do jej głównych celów i zadań należy:

  • zapewnienie opieki uczniom przed i po zajęciach lekcyjnych – przede wszystkim dzieciom,
    których rodzice pracują oraz dojeżdżającym
  • zapewnienie dzieciom i młodzieży warunków do nauki własnej
  • udzielanie uczniom słabszym pomocy w nauce
  • kształtowanie nawyków prawidłowej organizacji czasu wolnego
  • rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniów poprzez organizowanie różnorodnych zajęć,np. plastycznych, origami, umuzykalniających, wycieczek i spacerów przyrodniczych, gier i zabaw – dydaktycznych, ruchowych, terenowych.

Zajęcia w świetlicy szkolnej odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach 7.15. – 16.30.
…………………………………………………………………………………………………………………………………

W Ośrodku działa, w oparciu o autorski program mgr Doroty Tułodzieckiej i mgr Marzeny Żochowskiej, Klub dla Rodziców. Podczas spotkań, które mają zazwyczaj charakter warsztatowy, rodzice zdobywają wsparcie emocjonalne ze strony nauczycieli oraz fachową wiedzę, którą mogą wykorzystać przy rozwiązywaniu problemów wychowawczych. Mają przy tym możliwość dzielenia się swoimi problemami wychowawczymi oraz spostrzeżeniami dotyczącymi ich rozwiązania. Spotkania klubu odbywają się na świetlicy szkolnej w godzinach popołudniowych (po zakończeniu zajęć lekcyjnych).
Ostatnie spotkanie Klubu dla Rodziców odbyło się 24 stycznia 2014r. Jego tematyka dotyczyła pierwszej pomocy przedmedycznej. Rodzice mieli możliwość poznania wiedzy teoretycznej z zakresu pierwszej pomocy, a także zastosowanie jej w praktyce poprzez ćwiczenia w parach i na fantomie.
…………………………………………………………………………………………………………………………………

Strona wykorzystuje cookies (pol.: ciasteczka) jedynie w celach statystycznych (anonimowych). Można zablokować zapisywanie cookies w ustawieniach przeglądarki.