Specjalny Ośrodek
Szkolno-Wychowawczy
im. ks. Jana Twardowskiego
w Ostrołęce

Programy i projekty

Czas częściowego podsumowania projektu:

„Być jak inni – wyrównanie dostępu do kultury oraz innowacyjnej edukacji uczniom SOSW w Ostrołęce”.

Dzięki współpracy z Energa z Grupy Orlen udało nam się zrealizować kilka wartościowych dla naszych uczniów przedsięwzięć:

  • Warsztaty kulinarne w Nikko Sushi dla uczniów szkoły branżowej,
  • Indywidualne zajęcia Metodą Warnkego,
  • Indywidualne zajęcia z Terapii Behawioralnej,
  • Grupowe zajęcia z programowania w profesjonalnej pracowni Giganci Programowania,
  • Grupowe zajęcia z Treningu Umiejętności Społecznych,
  • Z okazji Dnia Dziecka cała społeczność naszej szkoły uczestniczyła w senacie kinowym najnowszej produkcji filmu Garfield. Emocje sięgnęły zenitu J

 

Na wrzesień planujemy kolejne warsztaty kulinarne, kontynuację zajęć TUS oraz wycieczkę kulturalną do Białegostoku, min. do Filharmonii Podlaskiej.

 

Sponsorem i jednocześnie Partnerem Głównym Przedsięwzięcia jest Energa z Grupy ORLEN.

Dziękujemy firmieEnerga z Grupy ORLEN za możliwość wyrównania dostępu do kultury oraz nowoczesnych form nauczania.

Mając na uwadze szereg pomysłów, liczymy na dalszą współpracę :)

Nasza szkoła realizuje projekt:

„Być jak inni – wyrównanie dostępu do kultury oraz innowacyjnej edukacji uczniom SOSW w Ostrołęce”.

Sponsorem i jednocześnie Partnerem Głównym Przedsięwzięcia jest Energa z Grupy ORLEN.

 

W ramach przedsięwzięcia planujemy organizację kulinarnych lekcji terenowych, grupowych zajęć z Treningu Umiejętności Społecznych, indywidualnych zajęć z Terapii Behawioralnej, grupowych zajęć z programowania oraz indywidualnych zajęć Metodą Warnkego – trening słuchowy, wzrokowy i motoryczny.

W ramach zwiększenia dostępu do kultury i sztuki planujemy organizację wycieczki kulturalnej do Filharmonii Białostockiej.

Dla wszystkich uczniów, a szczególnie tych, którzy ze względów zdrowotnych nie będą mogli uczestniczyć w niektórych wydarzeniach, planujemy zorganizować zamknięty seans kinowy w Ostrołęckim Centrum Kultury w Ostrołęce.

 

Czekają nas niesamowite wrażenia :)

 

 

Spr.-z-innowacji-pedagogicznej-2022r.-część-1

Spr.-z-innowacji-pedagogicznej-2022r.-część-2

 

Nasza Szkoła Podstawowa przystąpiła w roku szkolnym 2021/2022 do programu LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI. W ramach programu „Laboratoria przyszłości” otrzymaliśmy środki finansowe w wysokości 30 000 zł na zakup wyposażenia służącego uczniom do rozwijania następujących kompetencji:

  • współpraca,
  • kreatywność,
  • umiejętność rozwiązywania problemów,
  • znajomość nowych technologii.

Laboratoria Przyszłości, to inicjatywa edukacyjna realizowana przez Ministerstwo Edukacji                                            i Nauki we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Misją inicjatywy jest stworzenie nowoczesnej szkoły, w której zajęcia będą prowadzone w sposób ciekawy, angażujący uczniów oraz sprzyjający odkrywaniu ich talentów i rozwijaniu zainteresowań.

Więcej informacji na stronie: https://www.gov.pl/web/laboratoria

 

 

                W Ośrodku w Szkole Podstawowej  do końca grudnia 2021 r. realizowany był Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa. W ramach Programu nasza placówka otrzymała dotację w wysokości 3750 zł z przeznaczeniem na zakup nowości czytelniczych do biblioteki szkolnej oraz nagród dla uczniów biorących udział w działaniach promujących czytelnictwo.  

Za pozyskane pieniądze kupiliśmy lektury szkolne i inne ciekawe książki wybrane przez społeczność naszej placówki.  

W ramach programu uczniowie w raz z nauczycielami prowadzili wiele działań promujących czytelnictwo. 

 

Nasze działania:  

Kupiliśmy nowe książki. 

 

Braliśmy udział w zajęciach czytelniczych w bibliotece szkolnej i Bibliotece Pedagogicznej.   

Uczestniczyliśmy w konkursie pięknego czytania poezji patriotycznej. 

Uczestniczyliśmy w konkursach wiedzy o książkach.  

Wzięliśmy udział w konkursie plastycznym inspirowanym baśniami Hansa Christiana Andersena. 

Wykonaliśmy gazetki o książkach, które warto przeczytać. 

 

Zorganizowaliśmy w bibliotece szkolnej oraz w klasach kąciki „Wędrującej książki”.

 

Zrealizowaliśmy projekt edukacyjny  „Książka uczy, bawi, wychowuje”. 

Wykonaliśmy plastyczne interpretacje książek z nowości zakupionych ze środków finansowych pozyskanych z Programu, które wspólnie wybraliśmy i przeczytaliśmy .   

Uczestniczyliśmy w spotkaniu z panią Magdaleną Kozłowską, autorką książki „Pisanie na kolanie”, która opowiedziała m.in. o tym, jak to się stało, że zaczęła pisać wiersze i skąd czerpie pomysły pisarskie. 

Wzięliśmy też udział w ogólnopolskiej akcji „Przerwa na czytanie”, zabawami uczciliśmy Międzynarodowy Dzień  Postaci z Bajek i Dzień Łamańców Językowych. Relacje z tych uroczystości znajdują się na ośrodkowym facebooku. 

 

 

Aktywna Tablica

Szkoła Podstawowa w naszym Ośrodku przystąpiła do Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych „Aktywna tablica”. Program realizowany będzie w roku szkolnym 2021/2022.

Do szkoły zakupiony zostanie sprzęt, pomoce dydaktyczne i narzędzia do terapii, które będą wykorzystywane podczas zajęć edukacyjnych i rewalidacyjnych. W zajęciach, prowadzonych
przez wybranych nauczycieli i specjalistów, uczestniczyć będą uczniowie szkoły podstawowej.

Uczenie się przez obraz i wrażenia kinestetyczne, możliwe dzięki ćwiczeniom interaktywnym, odgrywa istotną rolę w edukacji i terapii uczniów z niepełnosprawnością intelektualną. Zajęcia prowadzone z zastosowaniem tablicy interaktywnej umożliwią dzieciom i młodzieży aktywne i atrakcyjne poznawanie oraz działanie. Specjalistyczne programy multimedialne będą wspierać, m.in. rozwój kompetencji komunikacyjnych i emocjonalno – społecznych uczniów.

 

Pierniki z ceramiki

Uczniowie młodszych klas szkoły podstawowej zakończyli realizację projektu PIERNIKI Z CERAMIKI, czyli co można zrobić z gliny i nie tylko. Projekt ten finansowany jest przez Wojewódzki Urząd Marszałkowski, a jego autorem jest Stowarzyszenie DAJMY IM RADOŚĆ działające przy SOSzW
w Ostrołęce.

W ramach projektu uczniowie odbyli dwudniową wycieczkę do Korycin, a także uczestniczyli w cyklu zajęć ceramicznych i plastycznych. Nabyte umiejętności staną się być może nowym hobby
dla uczestników projektu.

Strona wykorzystuje cookies (pol.: ciasteczka) jedynie w celach statystycznych (anonimowych). Można zablokować zapisywanie cookies w ustawieniach przeglądarki.