26 listopada 2018 roku, w Przedszkolu działającym w Ośrodku, po raz
pierwszy odbyła się wyjątkowa uroczystość „Pasowanie na przedszkolaka”.
Dla dzieci było to duże przeżycie, ale nasze małe zuchy spisały się wspaniale!.
Uroczystość rozpoczęły występy dzieci. W odświętnych strojach zaprezentowały program artystyczny, z uśmiechami na twarzach tańczyły i śpiewały piosenki.
Następnie Pani Dyrektor Iwona Domańska za pomocą „czarodziejskiej kredki” dokonała uroczystego „Aktu pasowania”. Na pamiątkę tego wydarzenia dzieci otrzymały medale, dyplomy i upominki.
Uwieńczeniem uroczystości był słodki poczęstunek dla dzieci i zaproszonych gości.
Był to niezapomniany dzień, pełen emocji i miłych wrażeń.

1. pasowanie - przedszkole3. pasowanie - przedszkole4. pasowanie - przedszkole5. pasowanie - przedszkole