Dyrekcja

Dyrektor Ośrodka: mgr Katarzyna Bobrowska
Wicedyrektor Ośrodka: mgr Małgorzata Szewczyk
Kierownik Ośrodka: mgr Justyna Cichowska

Pracownicy

W Ośrodku zatrudnionych jest 86 pracowników:

 • 60 pracowników pedagogicznych, którzy posiadają wykształcenie z zakresu oligofrenopedagogiki
  oraz wykształcenie przedmiotowe bądź z zakresu terapii indywidualnej, w tym

  • 29 nauczycieli dyplomowanych
  • 16 nauczycieli mianowanych
  • 12 nauczycieli kontraktowych
  • 3 nauczycieli stażystów.

  Wielu  nauczycieli  systematycznie  podnosi  swoje  kwalifikacje. Są  słuchaczami  studiów podyplomowych,  biorą  udział w interesujących konferencjach, kursach i warsztatach.

 • 26  pracowników niepedagogicznych, w tym 3 osoby z administracji i 23 osoby obsługi.