Specjalny Ośrodek
Szkolno-Wychowawczy
im. ks. Jana Twardowskiego
w Ostrołęce

Cele ośrodka

Główne cele Ośrodka to:

  • osiągnięcie możliwie wszechstronnego rozwoju ucznia w dostępnym mu zakresie
  • rozwijanie zainteresowań, uzdolnień, doskonalenie umiejętności oraz pogłębianie wiedzy
  • kształtowanie umiejętności spędzania czasu wolnego
  • przygotowanie do życia w integracji ze społeczeństwem
  • kształtowanie poczucia własnej tożsamości i poszanowania dziedzictwa kulturowego regionu, kraju
    i innych kultur
  • przygotowanie do wykonywania pracy zawodowej lub zarobkowej

Warto podkreślić, że system oświatowy Ośrodka zapewnia dostosowanie treści nauczania
do możliwości psychofizycznych uczniów. Umożliwia więc pobieranie nauki zgodnie z indywidualnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi oraz predyspozycjami dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie w różnym stopniu.

Strona wykorzystuje cookies (pol.: ciasteczka) jedynie w celach statystycznych (anonimowych). Można zablokować zapisywanie cookies w ustawieniach przeglądarki.