Specjalny Ośrodek
Szkolno-Wychowawczy
im. ks. Jana Twardowskiego
w Ostrołęce

24/10/2020

Funkcjonowanie szkół od 24.10.

Od 24 października 2020r. (soboty) cały kraj znalazł się w strefie czerwonej.
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 23.10.2020r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, „w przypadku szkół podstawowych specjalnych w zakresie dotyczącym klas IV – VIII oraz szkół ponadpodstawowych specjalnych, funkcjonujących w specjalnych ośrodkach szkolno – wychowawczych, zajęcia mogą być prowadzone w szkole; o prowadzeniu zajęć w szkole decyduje dyrektor szkoły”.
W związku z powyższym, od 26.10.2020r. (poniedziałku) zajęcia w Szkole Podstawowej w klasach IV – VIII, Szkole Przysposabiającej do Pracy oraz Szkole Branżowej, odbywać się będą w trybie stacjonarnym (zajęcia w Ośrodku).
Zwracamy także uwagę Rodziców i Uczniów na zapisy, które znalazły się w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 23 października 2020r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii:
„Małoletni do ukończenia 16. roku życia, od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00–16.00, mogą przemieszczać się wyłącznie pod opieką osoby sprawującej władzę rodzicielską, opiekuna prawnego albo innej osoby dorosłej, chyba że przemieszczanie się ma na celu dotarcie do szkoły lub placówki oświatowej albo powrót z nich do miejsca zamieszkania”.
Jednocześnie przypominamy o konieczności przestrzegania zasad bezpieczeństwa, dzięki którym chronimy zdrowie i życie własne oraz innych osób.

Strona wykorzystuje cookies (pol.: ciasteczka) jedynie w celach statystycznych (anonimowych). Można zablokować zapisywanie cookies w ustawieniach przeglądarki.