W sprawie czasowego zawieszenia organizacji zajęć rewalidacyjnych, rewalidacyjno –
wychowawczych i wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w SOSW w Ostrołęce
ul. R. Traugutta 9 W związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem
COVID-19

Zarządzenie 4