Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno — Wychowawczego im. ks. Jana
Twardowskiego w Ostrołęce z dnia 05.05.2020r W sprawie czasowego zawieszenia zajęć w Przedszkolu Specjalnym w SOSW w Ostrołęce ul. R. Traugutta 9 W związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem     i zwalczaniem COVID-19

Zarządzenie Nr 3-2020