Drodzy Uczniowie i Rodzice,
Zgodnie z wytycznymi MEN od dnia 1 czerwca 2020r. przywrócone zostają zajęcia praktyczne dla uczniów klasy III branżowej szkoły I stopnia.
Umożliwienie powrotu uczniom klasy III branżowej szkoły I stopnia do realizacji zajęć praktycznych pozwoli m.in. na lepsze przygotowanie tych uczniów do końcowego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.
Prosimy o zapoznanie się z wytycznymi MEN, GIS i MZ dotyczącymi zajęć praktycznych.

Wytyczne_MEN_GIS_i_MZ_dotyczące_zajęć_praktycznych