17 czerwca 2019 r. odbyła się w Ostrołęce XII Samorządowa Gala Uczniowską. Podczas gali  nagrodzeni zostali uczniowie z najwyższą średnią ocen w roku szkolnym 2018/2019, z najwyższą średnią ocen w całym cyklu kształcenia oraz za wybitne pozanaukowe osiągnięcia w dziedzinie sportu, kultury i działalności społecznej.
Wśród wyróżnionych uczniów znaleźli się także reprezentanci naszego Ośrodka. Jesteśmy z Was bardzo dumni.
Serdecznie gratulujemy wszystkim nagrodzonym uczniom !!!

gala uczniowska 1