13 listopada 2018r. w naszym Przedszkolu odbyły się warsztaty twórcze po hasłem ,,Jestem małą Polką/Jestem małym Polakiem”. Jednym z głównych celów spotkania było rozbudzanie wśród dzieci poczucia przynależności narodowej. Wśród zadań im postawionych znalazło się: wykonanie kotylionów oraz wspólne tworzenie flagi z białych i czerwonych przedmiotów. Nie zabrakło również piosenek o tematyce patriotycznej. Uwieńczeniem warsztatów były wręczone dzieciom dyplomy oraz drobne niespodzianki.

btybtybtybtybtybty