W grudniu 2018r. uczniowie Ośrodka uczestniczyli w warsztatach bożonarodzeniowych
w Muzeum Kultury Kurpiowskiej. Podczas zajęć poszerzyli/utrwalili wiadomości na temat kurpiowskich tradycji związanych ze Świętami Bożego Narodzenia, wykonali ozdoby z opłatka
oraz łańcuchy choinkowe.

1. muzuem -śbn2. muzuem - śbn3. muzeum - śbn4. muzeum - śbn5. muzuem-śbn