2 września 2018r. odbyło się uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020.
Społeczność uczniowska serdecznie pożegnała wieloletnią Dyrektor Ośrodka panią Iwonę Domańską
i równie serdecznie przywitała nową Dyrektor Ośrodka panią Katarzynę Bobrowską.
Uczniowie i ich rodzice uczestniczyli w spotkaniu z Dyrekcją Ośrodka, a następnie w spotkaniach
z wychowawcami poszczególnych klas.
Dyrektor pani Katarzyna Bobrowska ze szczególną życzliwością powitała, wśród społeczności Ośrodka, przedszkolaków, nowych uczniów oraz ich rodziców.
Wszystkim przedszkolakom i uczniom życzymy wielu sukcesów w nauce.