Uczniowie naszego Ośrodka uczcili 40-tą rocznicę wyboru Karola Wojtyły na tron papieski
w szczególny sposób. Wzięli aktywny udział w Szkolnym Konkursie Plastycznym pod tytułem „Święty JP II w 40-tą rocznicę pontyfikatu” – przedstawili, w ciekawych i różnorodnych technikach plastycznych, postać Naszego Papieża.
Wszystkie prace, a szczególnie te nagrodzone i wyróżnione, mogliśmy podziwiać podczas wystawy pokonkursowej na korytarzu szkolnym.

Papież 1Papież 2