28.11.2019r. na terenie naszego Ośrodka odbyło się spotkanie z doradcą zawodowym. Pani Monika Grzegorczyk, która na co dzień pracuje w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Ostrołęce, przybliżyła rodzicom najważniejsze zagadnienia dotyczące preferencji zawodowych i wyboru optymalnej ścieżki edukacyjno – zawodowej dla ich dzieci oraz omówiła możliwości ich zatrudnienia na otwartym rynku pracy i rynku pracy chronionej.

nor