Z przyjemnością informujemy, że w listopadzie 2020r. nasza szkoła nawiązała współpracę z Fundacją „Drabina Rozwoju” w ramach projektu „Drabina Rozwoju Liderów”. Celem projektu jest przygotowanie i uruchomienie sieci wsparcia rówieśniczego w zakresie wzmacniania i ochrony zdrowia psychicznego w środowisku szkolnym. Projekt skierowany jest do uczniów szkół ponadpodstawowych i realizowany w miesiącach listopad – grudzień 2020r.  Efektem pracy w projekcie będzie zwiększenie skuteczności interwencji profilaktycznej w szkole poprzez rozwijanie relacji rówieśniczych.