Specjalny Ośrodek
Szkolno-Wychowawczy
im. ks. Jana Twardowskiego
w Ostrołęce

Programy i projekty

Aktywna Tablica

Szkoła Podstawowa w naszym Ośrodku przystąpiła do Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych „Aktywna tablica”. Program realizowany będzie w roku szkolnym 2021/2022.

Do szkoły zakupiony zostanie sprzęt, pomoce dydaktyczne i narzędzia do terapii, które będą wykorzystywane podczas zajęć edukacyjnych i rewalidacyjnych. W zajęciach, prowadzonych
przez wybranych nauczycieli i specjalistów, uczestniczyć będą uczniowie szkoły podstawowej.

Uczenie się przez obraz i wrażenia kinestetyczne, możliwe dzięki ćwiczeniom interaktywnym, odgrywa istotną rolę w edukacji i terapii uczniów z niepełnosprawnością intelektualną. Zajęcia prowadzone z zastosowaniem tablicy interaktywnej umożliwią dzieciom i młodzieży aktywne i atrakcyjne poznawanie oraz działanie. Specjalistyczne programy multimedialne będą wspierać, m.in. rozwój kompetencji komunikacyjnych i emocjonalno – społecznych uczniów.

 

Pierniki z ceramiki

Uczniowie młodszych klas szkoły podstawowej zakończyli realizację projektu PIERNIKI Z CERAMIKI, czyli co można zrobić z gliny i nie tylko. Projekt ten finansowany jest przez Wojewódzki Urząd Marszałkowski, a jego autorem jest Stowarzyszenie DAJMY IM RADOŚĆ działające przy SOSzW
w Ostrołęce.

W ramach projektu uczniowie odbyli dwudniową wycieczkę do Korycin, a także uczestniczyli w cyklu zajęć ceramicznych i plastycznych. Nabyte umiejętności staną się być może nowym hobby
dla uczestników projektu.

Strona wykorzystuje cookies (pol.: ciasteczka) jedynie w celach statystycznych (anonimowych). Można zablokować zapisywanie cookies w ustawieniach przeglądarki.