Od dnia 9 listopada 2020r. będą obowiązywały nowe zasady dotyczące funkcjonowania szkół.
Jednocześnie Ministerstwo Edukacji Narodowej ogłosiło, że od 9 do 29 listopada 2020r. „dyrektorzy (…) specjalnych ośrodków szkolno – wychowawczych (…) będą mogli sami w tym okresie decydować o trybie nauczania”.
W związku z powyższym, w trosce o dobro naszych uczniów, nauka w szkołach funkcjonujących w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym im. ks. Jana Twardowskiego w Ostrołęce, nadal odbywać się będzie w trybie stacjonarnym (zajęcia na terenie placówki).
Nauka w szkołach kontynuowana będzie w oparciu o „Procedury zapewnienia bezpieczeństwa w związku z wystąpieniem epidemii, obowiązujące w SOSzW im. ks. J. Twardowskiego w Ostrołęce od dnia 1 września 2020r.”.
Jednocześnie przypominamy o konieczności przestrzegania zasad bezpieczeństwa, dzięki których chronimy zdrowie i życie własne oraz innych osób.