Od 19 października 2020r. (poniedziałku) wprowadzone zostają zmiany w funkcjonowaniu szkół w strefach czerwonej i żółtej. Ostrołęka i powiat ostrołęcki znajdują się aktualnie w strefie żółtej.
W szkołach ponadpodstawowych funkcjonujących w ramach Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. ks. Jana Twardowskiego w Ostrołęce – Szkole Przysposabiającej do Pracy oraz Szkole Branżowejnauka odbywa się w trybie stacjonarnym (nie zostaje wprowadzone nauczanie hybrydowe).