11 marca 2019r., na hali widowiskowo – sportowej im. A. Gołasia w Ostrołęce, odbyło się Forum Edukacyjne. Swoje oferty edukacyjne zaprezentowały szkoły z terenu Ostrołęki.
Nasza placówka przygotowała stoisko promujące Szkołę Branżową I stopnia oraz Szkołę Przysposabiającą do Pracy.
Część artystyczną imprezy uświetnił występ Chór Szkolnego oraz występ taneczny najmłodszych klas Szkoły Podstawowej z naszego Ośrodka.

davdavdigdav