16 kwietnia 2020r. rząd ogłosił 4 etapy znoszenia ograniczeń związanych z COVID-19.
20 kwietnia 2020r. wszedł w życie I etap:

Zgodnie z ustaleniami zawartymi w I etapie, uczniowie, którzy ukończyli 13 rok życia, mogą przemieszczać się bez opieki osoby dorosłej. Muszą przy tym:
zachować odpowiedni 2 – metrowy dystans od innych osób,
zasłaniać usta i nos.
Osoby, które zdecydują się wyjść z domu, muszą bezwzględnie przestrzegać tych zasad. Pamiętajcie, że w ten sposób chronicie nie tylko siebie, ale też inne osoby.